ปฏิทินงานศาสนกิจ 

1 / 2017  
8 พฤษภาคม ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ครูไทย ครูต่างชาติ และพนักงาน
9 พฤษภาคม นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภคาคเรียน ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
10 พฤษภาคม หยุด วันวิสาขบูชา
12 พฤษภาคม หยุด วันพิชมงคล
15 พฤษภาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2017  ทุกระดับชั้น
17-18 พฤษภาคม นมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมฯ และประถมฯ
26-28 พฤษภาคม ค่ายเสริมสร้างชีวิตนักเรียนคริสเตียน (ประมวญมิตรคริสเตียน)
1 มิถุนายน ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา
8 มิถุนายน ไหว้ครู ระดับประถมศึกษา
9-11 มิถุนายน รีทรีตครูคริสเตียน และครูใหม่
12-16 มิถุนายน ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ระดับประถมศึกษา
19-23 มิถุนายน ฟิ้นฟูพัฒนาจิตใจ ระดับมัธยมศึกษา
27 กรกฎาคม พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร
28 กรกฎาคม หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
11 สิงหาคม ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
14 สิงหาคม หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
ส.19 สิงหาคม งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครบรอบ 165 ปี
6-7 กันยายน นมัสการวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯ ครบรอบ 165 ปี (ประถมฯ / มัธยมฯ)
11-15 กันยายน สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2017 (มัธยมศึกษา)
15-17 กันยายน ค่ายผูกมิตร
18-21 กันยายน สอบกลางปี (ประถมศึกษา)
21-23 กันยายน ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำยุวยาตรา (ประถมศึกษา)
อา. 24 กันยายน นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ 165 ปี ณ คริสตจักรสืบฯ และคริสตจักรสำเหร่
25-29 กันยายน ค่ายนักร้องประสานเสียง
11-13 ตุลาคม ค่ายนักเรียนคริสเตียนกลุ่มนครหลวง
13 ตุลาคม หยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17-20 ตุลาคม ค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำยุวยาตรา (มัธยมศึกษา)
23 ตุลาคม หยุด วันปิยมหาราช
2 / 2017
1 พฤศจิกายน เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2017  ทุกระดับชั้น
11-18 พฤศจิกายน จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 (BCC เป็นเจ้าภาพ)
7 ธันวาคม พิธีเปิดไฟ ต้นคริสตมาส
11 ธันวาคม หยุด ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
20 ธันวาคม นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ  ระดับประถมศึกษา
21 ธันวาคม นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ  ระดับมัธยมศึกษา ครู พนักงาน และกรรมการโรงเรียน
22 ธันวาคม ฉลองคริสตสมภพในห้องเรียน ขบวนพาเหตด และงานรื่นเริง
25 - 2 มกราคม 2018 หยุด เทศกาลคริสตสมภพ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2018
12 มกราคม งานสืบสานความเป็นไทย / กิจกรรมวันเด็ก
16 มกราคม หยุด วันครู
อา. 28 มกราคม PTA เดินเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 25
ส. 10 มกราคม พิธีจบหลักสูตร BCC รุ่น 165
14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความทรงจำ (ครูเกษียณ)
21 มีนาคม นมัสการขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน และเชิดชูเกียรติครูเกษียณ
Design downloaded from free website templates.